1

انتشار کلید اولیه سوالات آزمون دکتری 1402

alexander7j31oal3
به گزارش پایگاه خبری آزمون دکتری ، کلید اولیه سوالات آزمون دکتری 1402 از طرف سازمان سنجش منتشر شد. داوطلبان کنکور دکتری 1402 صبح روز یازدهم اسفندماه 1401 در 247 کدرشته به رقابت پرداختند. این آزمون در هفت گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع https://phdphd.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-1402/

Comments

    HTML is allowed

Who Upvoted this Story